Giften & ANBI

GIFTEN

Wanneer u een gift wilt overmaken kan dit naar IBAN NL22RABO0395317436 ten name van Stichting Nieuw Leven te Sliedrecht o.v.v. het beoogde doel.
Hartelijk dank hiervoor!ANBI
anbi-vpe_sml
ANBI status van Gemeente Nieuw Leven.
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft op 30 november 2007 een convenant gesloten met de Belastingdienst inzake de ANBI-regeling.
Dit houdt in dat aan de VPE als één van de bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen een groepsbeschikking is afgegeven, zodat de VPE haar zelfstandige onderdelen en de bij haar aangesloten gemeenten erkend zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften aan Gemeente Nieuw Leven zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.

Voor elke ANBI geldt een publicatieplicht van informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording.
Op het ANBI portaal welke te vinden is op de website van de KKA vindt u de informatie die op grond van wettelijke regels moet worden gepubliceerd.

Klik hier voor informatie over de ANBI-status van Nieuw Leven