Giften & ANBI

GIFTEN

Wanneer u een gift wilt overmaken kan dit naar IBAN NL22RABO0395317436 ten name van Nieuw Leven te Sliedrecht o.v.v. het beoogde doel.
Hartelijk dank hiervoor!

ANBI

Nieuw Leven is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

BELEIDSPLAN

Klik hier om ons beleidsplan in te zien.

BELONINGSBELEID

Klik hier om het financieel- en beloningsbeleid in te zien.