Kinderen

Kinderen vormen binnen Nieuw Leven een heel bijzondere groep. Zij zijn niet alleen de gemeente van vandaag, maar zullen ook de gemeente van de toekomst zijn. Zoals u kunt lezen in Mattheus 19, zijn kinderen ook voor God bijzonder. Zij hebben als het ware een speciaal plekje in God’s hart.
Kinderen zijn net als volwassenen op reis, maar zij hebben nog een flinke ontdekkingstocht te gaan om God’s plan met hun leven en hun plaats in de maatschappij te ontdekken.
Als gemeente van Jezus Christus en als Zijn bruid willen wij geen toeschouwers zijn en vanaf de zijlijn naar dit proces kijken. We willen de kinderen juist in deze belangrijke fase van hun leven  begeleiden en Gods hart naar hen weerspiegelen. Daarmee laten we hen in woord en daad zien hoe heerlijk het is om te leven in de liefde van onze hemelse Vader.
Wij beseffen dat een kinderdienst nooit de opvoeding kan vervangen, maar we willen hier op zondag wel een bijdrage aan leveren. Het belangrijkste doel van de kinderdiensten is om kinderen aan te moedigen om het offer van Jezus Christus, God’s Zoon te aanvaarden als enige basis voor hun redding en als gevolg daarvan met God te leven als discipelen van Jezus Christus, geleid door de Heilige Geest.
Een sleutelwoord voor het kinderwerk is SAMEN. Christenen die aan Nieuw Leven verbonden zijn hebben elk hun eigen gaven en talenten, maar één ding hebben we gemeenschappelijk: iedere christen kan aan de volgende generatie doorgeven wie Jezus Christus is, wat Hij in onze levens doet en hoe wij met Hem op reis zijn. Wij bieden de volgende generatie als het ware ons ‘plafond’ aan als basis en bodem waarop zij verder mogen wandelen. Ons diepste verlangen is dat de volgende generatie niet in de valkuilen komt waarin wij gelegen hebben, maar dat zij het beter doen dan wij!

Hoe organiseren we het kinderwerk ?
Tijdens de gehele dienst op zondagmorgen is er opvang voor de baby’s en peuters. Voor de kinderen die op de basisschool zitten, is er na de opening van de dienst een eigen programma, op maat voor hun leeftijd en passend bij hun belevingswereld. De kinderdiensten duren tot 12:00 uur. Elke groep heeft minimaal 2 kinderwerkers, zodat de verantwoordelijkheid voor een groep nooit alleen gedragen wordt.
De verschillende groepen hebben allemaal hun eigen accenten, maar steekwoorden voor elke groep zijn: veiligheid, persoonlijke aandacht, relatie, vriendschappen, onderwijs, creativiteit en plezier.
Voor elk kind is er gelegenheid om gebed te vragen of met één van de kinderwerkers te praten over dingen die het kind bezighouden. Als een kinderwerker dingen signaleert die aandacht nodig hebben, zal dit in de eerste instantie met de ouders besproken worden.

Hoe is het kinderwerk gestructureerd ?
Vanuit een dienende houding. Meestal is er een pool van ca. 10 kinderwerkers per groep, die ondersteund worden door een coördinator, die zelf ook als kinderwerker meedraait. De coördinator is aanspreekpunt voor alle zaken die specifiek zijn voor de betreffende groep. De coördinatoren krijgen ondersteuning vanuit een teamleider.

Hieronder een overzicht van de verschillende groepen:

Bethlehem (baby’s) – Coördinator: Margot Kreukniet
Binnen Bethlehem ligt de nadruk op zorg en verzorgen. De baby’s kunnen op zondagmorgen vanaf ca. 09:45 uur gebracht worden, waarbij we ervan uitgaan dat ze hun voeding al gehad hebben. Er is een aparte slaapruimte beschikbaar. Bij binnenkomst worden de kinderen geregistreerd om praktische- en veiligheids-redenen.

Nazareth (peuters, tot 4 jaar) – Coördinator:  Monique van Vuuren
De kinderen binnen deze groep hebben behoefte aan meer activiteiten, wat we invullen door voorlezen, spelletjes doen, etc. De sfeer is prettig en ontspannen, vaak staat er muziek aan met leuke kinderliedjes. Bij binnenkomst worden de kinderen geregistreerd om praktische- en veiligheids-redenen.
Één keer per maand is er een klein ‘Plusgroepje’ waarbij de oudere peuters apart genomen worden en wat meer uitdaging krijgen. Het is verbazingwekkend wat peuters op deze leeftijd al onthouden!

Emmaus (4 jaar t/m groep 2) – Coördinator: Kees en Anne-Marie van Houwelingen

Kapernaum (groep 3, 4 en 5) – Coördinator: Theo Veer

Tarsus (groep 6,7 en 8) – Coördinator: Bert en Elke Versluis
De bovengenoemde drie groepen beslaan de gehele basisschool leeftijd. Elke groep biedt kinderen een uitdaging aan die past bij hun leeftijd. De exacte inhoud van een kinderdienst kan variëren, maar meestal geven we onderwijs, zingen en praten we met elkaar, besteden we aandacht aan de jarigen en doen we een creatieve activiteit of een spelletje.

Vragen:
Wil je meer informatie over het kinderwerk of heb je zin om je schouders hieronder te zetten? Neem dan contact op met Bram Verschoor.