Nieuws

Driedaagse conferentie ‘Het Kruis’ door Eddie Bakker

Eddie Bakker kwam in 1988 als zendeling van Zuid-Afrika naar Nederland. Door Genesis 31:3 sprak God tot zijn hart: “ga terug naar het land van je voorvaderen. Ik zal met je zijn.” Na aankomst begon hij in Nederland met een groep vrienden de straat op te gaan om de boodschap van het kruis van stad tot stad te verkondigen. Later leidde God hem naar een boerderij in Nordhorn (Duitsland) dicht bij de Nederlandse grens. Deze boerderij werd voor twaalf jaar gebruikt als zendingsschool. In 1997 startte hij met zijn vrouw ‘Christengemeente Nordhorn’.

Van 19 t/m 21 mei zal Eddie Bakker een 4-tal boodschappen doorgeven.

Vrijdag 19 mei: 20.00 uur
Zaterdag 20 mei: 15.00 uur
Zaterdag 20 mei: 20.00 uur
Zondag 21 mei: 10.00 uur

De deuren zijn telkens een half uur voor aanvang geopend en de sessies zullen gemiddeld ongeveer 2 uur duren. De toegang is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden.

 

—————

 

Toerusting ‘Het kennen van God’ door Dick Pieterman

Deze cursus wordt in zes avonden gegeven: 22 februari, 22 maart, 5 april, 19 april, 3 mei en 31 mei.

Doel van de cursus
Hem leren kennen is de weg tot groei in genade en geloof. Voor de apostel Paulus was Hem leren kennen top prioriteit, het is de weg tot diepe verandering van je leven. Jezus zegt dat Hem leren kennen het eeuwige leven is.

Onderwerpen
– De noodzaak Hem te leren kennen
– Hem leren kennen door Gods woord
– De Vader leren kennen door Jezus
– Deel krijgen aan de Goddelijke natuur

De cursus is bedoeld voor ieder die verlangt God beter te leren kennen en bereid is te veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis.

We hopen dat je na de cursus zal zijn gegroeid in je geloof en je geraakt zal zijn door de schoonheid van God. Hem beter leren kennen zal maken, dat je honger en dorst naar Hem zal hebben om dagelijks met Hem te wandelen en dat je met David zal kunnen zeggen:

“Een ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven en om de liefde en goedheid van de Heer te aanschouwen” Ps. 27:4 

Locatie: GVP (oude schoolgebouw aan Frans Halsstraat 1)
Inloop: 19.45 uur
Start: 20.00 uur