Over Nieuw Leven

Nieuw Leven is een gemeente met een open, laagdrempelig karakter waar Jezus Christus centraal staat.
Een gemeente die vanuit de relatie met Jezus Christus zich verbindt met de ander en een verlangen heeft relevant te zijn in de maatschappij. Dit verlangen is geïnspireerd door het Woord van God, Jezus Christus Zelf, Die ons voorging in Zijn wandel hier op aarde. Hij is het centrum van waaruit Nieuw Leven ontstaat en van waaruit de gemeente in beweging wil komen.
Als volgelingen van Jezus Christus putten we uit de diepe overtuiging dat Jezus Christus vandaag de dag Dezelfde is als 2000 jaar geleden en Hij ons oproept om Zijn Liefde te betonen aan de wereld om ons heen. Nieuw Leven is geplaatst in Sliedrecht en wil er daarom voor Sliedrecht zijn en zoeken naar mogelijkheden dit vorm te geven.

De gemeente komt op zondag samen in zalencentrum de Lockhorst. Er wordt gebruik gemaakt van alle zalen die het zalencentrum beschikbaar kan stellen.
De samenstelling van de gemeente is heel divers: veel jonge gezinnen maar ook ouderen.
Overwegend inwoners van Sliedrecht maar ook mensen uit de regio en van allerlei nationaliteiten.
De gemeente bestaat uit ongeveer 250 leden en verder een 100-tal kinderen van 0 tot 18 jaar.