Samenkomsten

Iedere zondag is er een samenkomst om 10.00 uur in de Lockhorst te Sliedrecht.
( Zalencentrum ‘de Lockhorst’, Sportlaan 1 in Sliedrecht)


De samenkomst is een plek waar ontmoeting is met God de Vader, door Jezus Christus onder leiding van Zijn Heilige Geest en er is ruimte is voor aanbidding, woordverkondiging, gebed, gaven van de Heilige Geest.
Elke 1ste zondag v.d. maand avondmaalsviering & getuigenissen.